Stadgar och regler

Samfällighetens stadgar och ordningsregler

1. Fjällen försättsblad – pdf
2. Medlemsinfo – pdf
3. Stadgar FSF – pdf
4. Bilaga 2 – pdf
5. Bilaga 3 Redskap att låna – pdf
6. Områdeskarta –pdf