Kvartersgårdar

Fastighetsinnehavaren ansvarar över kvartersgården från det att man hämtat nyckeln hos ombudet för kvartersgården. Nyckel lämnas endast ut till fastighetsinnehavare. Kvartersgården får inte lämnas till barn och ungdomar utan att det finns en vuxen som tar fullt ansvar för ordning och reda, både i och runtom kvarterslokalen

  • Innan du använder lokalen ska Du kontrollera att den är i ett bra skick, i annat fall anmäl det direkt till ombudet.
  • Uppträd inte störande gentemot grannarna till kvartersgårdarna. Spela inte hög musik när fönster och/eller dörrar är öppna.
  • Skadegörelse ersätts av fastighets innehavaren som lånat lokalen.
  • Städning skall utföras enligt den instruktion, ”Städning av kvartersgården”, som finns på anslagstavlan i gården. Reglerna återfinns även  här nedan.
  • Regler för kvartersgårdarna PDF

Vid återlämnade av nyckel till ombudet skall eventuella skador rapporteras. Vid utebliven städning, skador etc kontaktar ombudet styrelsen för vidare hantering.

Mvh
Styrelsen

Ombud Kvartersgårdar

OmbudNamnAdressTel hemMobil
Ombud JordnötsgrändRosmarie ClaessonJordnötsgränd 208-612 16 44
Ombud ParanötsgrändKicki BrantåsParanötsgränd 1708-580 141 18070-301 33 77