OBS ! Stämman framflyttad

Med anledning av den rådande situationen beträffande Covid 19 har vi har beslutat att flytta fram årsstämman till onsdagen den 13 maj .
Stämman kommer  i dagsläget då genomföras utomhus vid Jordnötsgränd.

Kallelse

/ Styrelsen