Grannsamverkan

Syfte och koncept

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.
Leif Amnefeldt är föreningens kontaktperson.

Grannsamverkan Mars-April 2021

Grannsamverkan Jan – Feb 2021

Grannsamverkan Sept-Okt 2020

Polisen informerar – Februari 2020

Grannsamverkansbrev  – Sept – Okt 2019

Grannsamverkansbrev – Juli – Augusti 2019

Sommarbrev 2019

Grannsamverkansbrev – Mars – April 2019

Grannsamverkansbrev – Februari 2019

Året 2018 – Statistik m.m från år 2018