Samfällighetsavgift

Nu har Peter skickat ut samfällighetsavgiften till samtliga vi har e-post adress till. Har du inte fått den ännu ? hör då av dej snarast till Anders ( anders.forslov@lindbergstenberg.se ) så justerar vi din e-post adress om den är fel.

/ Styrelsen

OBS ! Stämman framflyttad

Med anledning av den rådande situationen beträffande Covid 19 har vi har beslutat att flytta fram årsstämman till onsdagen den 13 maj .
Stämman kommer  i dagsläget då genomföras utomhus vid Jordnötsgränd.

Kallelse

/ Styrelsen

Stämman

Vi har för närvarande avsikt att hålla stämma men följer givetvis hälsomyndighetens riktlinjer. Det kan bli sen ombokning.

Information från Com Hem

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något. Fortsätt läsa

Föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma.

Den 25 Mars klockan 19.00 i Östra kvarterslokalen (jordnöt)

Kallelse och förvaltningsberättelse finns under dokument.
Den uppdateras med budget innan 1 mars

Information om fiber/bredband

Föreningen har nu ett avtal med ComHem om förvaltning av föreningens kabelnät samt att tillhandahålla Internet, telefoni samt TV kanaler genom nätet.
Föreningens avtal med ComHem går ut 20210131 men kan naturligtvis förlängas på kortare eller längre tid.
Föreningens styrelse har tillsatt en grupp för att utreda vad som skall göras efter 20210131.
Gruppens mening är att det viktigaste är tjänsteutbudet, tillförlitlighet och ekonomi snarare än den exakta tekniska lösningen.
Gruppen kommer att skyndsamt ta kontakt med olika leverantörer för att undersöka intresset för att offerera lösningar.
Vi kommer sedan att analysera inkomna offerter och komma med förslag som stämman kan ta ställning till. Fortsätt läsa