Information om fiber/bredband

Föreningen har nu ett avtal med ComHem om förvaltning av föreningens kabelnät samt att tillhandahålla Internet, telefoni samt TV kanaler genom nätet.
Föreningens avtal med ComHem går ut 20210131 men kan naturligtvis förlängas på kortare eller längre tid.
Föreningens styrelse har tillsatt en grupp för att utreda vad som skall göras efter 20210131.
Gruppens mening är att det viktigaste är tjänsteutbudet, tillförlitlighet och ekonomi snarare än den exakta tekniska lösningen.
Gruppen kommer att skyndsamt ta kontakt med olika leverantörer för att undersöka intresset för att offerera lösningar.
Vi kommer sedan att analysera inkomna offerter och komma med förslag som stämman kan ta ställning till.

Vi har även fått frågan från några som skrivit på för Ip-Only vad det är som gäller.
Svaret är att ni enbart kommer betala för den lösning/leverantör som samfälligheten kommer överens om.

Om du har önskemål/förslag, t.ex. tjänste utbudet, så kontakta gärna
Leif Amnefelt,
Valnötsvägen 1
leam@avm.se

 

//Styrelsen